Raport Biura Analiz Oszczędzanie

Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - październik 2020 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - październik 2020 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Kwartalne rachunki finansowe NBP publikowane są z dość dużym opóźnieniem, jednakże niektóre składniki aktywów finansowych można śledzić w innych źródłach. Tak jest w przypadku depozytów gospodarstw domowych, które można znaleźć w comiesięcznej informacji o podaży pieniądza. Na podstawie miesięcznych danych z podaży pieniądza widać, że gospodarstwa domowe jeszcze zwiększają gromadzenie środków na depozytach. Wartość depozytów w sierpniu 2020 r. ukształtowała się na poziomie 731.293 mln PLN, tj. była o 21,1% większa niż rok wcześniej i o 14,7% większa niż na koniec I kwartału br.
  • Od listopada 2016 r. czyli od 46 miesięcy, średnie oprocentowanie depozytów jest niższe od wskaźnika inflacji. Dane z sierpnia 2020 r. wskazują na średnie oprocentowanie na poziomie 0,1% przy inflacji sięgającej 2,9%.
  • Wartość aktywów netto Otwartych Funduszy Emerytalnych zwiększyła się na koniec lipca do 134.076,6 mln PLN, tj. była o 2,2% większa niż na koniec lipca br. i jednocześnie o 12,1% niższa niż w sierpnia 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu o oszczędnościach Polaków.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Zużycie energii jako przybliżenie aktywności gospodarczej (tydzień 41)
Zużycie energii jako przybliżenie aktywności gospodarczej (tydzień 40)
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO