Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - październik 2023 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - październik 2023 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Zgodnie z danymi NBP wartość depozytów gospodarstw domowych w sierpniu 2023 r. ukształtowała się na poziomie 797.567 mln PLN. Wartość depozytów w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,4%, co jest najwyższą dynamiką miesięczną od grudnia 2021 r. W ujęciu rocznym dynamika, po raz pierwszy od czerwca 2022 r., był dodatnia i wyniosła 1,5%.
     
  • We wszystkich krajach Unii Europejskiej realne oprocentowanie depozytów bieżących utrzymuje się na ujemnym poziomie. W ostatnim okresie realne oprocentowanie depozytów nieznacznie poprawia się, jednakże jest to wynikiem spłycającej inflacji, a nie faktycznego wzrostu oprocentowania depozytów.
     
  • Na koniec 2022 r. oszczędności krajowe brutto, wyrażone jako % PKB, wyniosły w Polsce około 20,2%. Wynik ten był niższy niż w przypadku średniej krajów Unii Europejskiej, o 4,5 p. proc, ale także od średniej państw Europy Środkowo-Wschodniej, o 1,4 p. proc. Tylko nieznacznie lepiej nasz wynik prezentował się na tle wybranych krajów rozwijających się spoza naszego regionu – oszczędności zgromadzone w Polsce były wyższe niż w Brazylii i Argentynie, jednak niższe niż np. w Malezji czy Meksyku.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Kompendium polskie meble - październik 2023 r.
Innowacyjność Polski - październik 2023
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO