Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - sierpień 2020

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - sierpień 2020

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • W I kwartale 2020 r. wartość aktywów finansowych netto gospodarstw domowych zmniejszyła się względem poprzedniego kwartału o 2,7%. W porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego poziom aktywów zmniejszył się o 2,2%. Był to pierwszy spadek aktywów w ujęciu rocznym od czwartego kwartału 2011 roku.
  • Obawy związane z rozpoczynającą się w I kwartale pandemią skłoniły gospodarstwa domowe do gromadzenia gotówki. Wartość gotówki w aktywach wzrosła w ujęciu rocznym o 21,8%, a jej udział w całości aktywów zwiększył się do 11,4%. Polskie gospodarstwa domowe są na drugim miejscu w UE pod względem zgromadzonej gotówki (w przeliczeniu na PKB).
  • Największym składnikiem aktywów finansowych gospodarstw domowych pozostają depozyty bieżące rozliczeniowe. Także w tej pozycji odnotowano spory wzrost wartości. Na koniec I kwartału br. zgromadziliśmy 637.825 mln PLN i w porównaniu do I kw. 2019 r. wartość depozytów wzrosła o 18,2%. Udział depozytów w całości aktywów wzrósł do 29,4%.
  • Kwartalne rachunki finansowe NBP publikowane są z dość dużym opóźnieniem, jednakże niektóre składniki aktywów finansowych można śledzić w innych źródłach. Tak jest w przypadku depozytów gospodarstw domowych, które można znaleźć w comiesięcznej informacji o podaży pieniądza. Na podstawie miesięcznych danych z podaży pieniądza widać, że gospodarstwa domowe jeszcze zwiększą gromadzenie środków na depozytach. Wartość depozytów w czerwcu 2020 r. ukształtowała się na poziomie 709.644 mln PLN, tj. była o 27,0% większa niż rok wcześniej i o 11,3% większa niż na koniec I kwartału br.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu o oszczędnościach Polaków.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 32)
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 31)
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO