Oszczędności Polaków raport biura analiz

Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - sierpień 2023 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - sierpień 2023 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Wartość aktywów finansowych ogółem gospodarstw domowych wyniosła na koniec pierwszego kwartału 2023 r. 2.849.903 mln PLN, co było kwotą o 3,5% wyższą niż na koniec I kw. 2022 r. i o 1,5% większa niż na koniec czwartego kwartału 2022 roku.  Wartość aktywów finansowych netto gospodarstw domowych (aktywa pomniejszone o zobowiązania) wyniosła na koniec pierwszego kwartału 2023 r. 2.030.025 mln PLN, co było kwotą o 7,4% wyższą niż na koniec I kw. 2022 r. i o 2,6% większą niż w IV kwartale 2022 r. Wartość aktywów netto po raz pierwszy w historii przekroczyła 2 biliony złotych.
     
  • Największą pozycją w aktywach finansowych gospodarstw domowych w Q2 2023 były depozyty bieżące rozliczeniowe, które odpowiadały za 27,5% aktywów. Drugim najważniejszym składnikiem aktywów były inne udziały kapitałowe, których udział w całości aktywów wyniósł 13,9%. Na trzecim miejscu – wyprzedzając gotówkę - znalazły się pozostałe depozyty, które odpowiadały za 12,8% aktywów finansowych. Te trzy pozycje odpowiadały za ponad 54,0% aktywów finansowych gospodarstw domowych.
     
  • Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wyniosła na koniec II kwartału 2023 r. 16.685 mln PLN. Wartość aktywów w PPK rośnie nieprzerwanie od startu programu. W Q2 2023 r. aktywa wzrosły w ujęciu kwartalnym o 16,3%, w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 59,3%.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Zestawienie danych o rynku energii - sierpień 2023 r.
Niemcy - przegląd gospodarek UE - lipiec 2023 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO