Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - wrzesień 2023 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - wrzesień 2023 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Zgodnie z danymi NBP wartość depozytów gospodarstw domowych w lipcu 2023 r. ukształtowała się na poziomie 786.794 mln PLN. Wartość depozytów w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,1%. W ujęciu rocznym dynamika pozostała na ujemnym poziomie, czternasty miesiąc z rzędu, jednocześnie siódmy miesiąc z rzędu spłycała się. W stosunku do analogicznego miesiąca rok temu wartość depozytów była o 1,6% mniejsza, w porównaniu do -3,9% rdr. miesiąc wcześniej i -13,6% rdr. z grudnia 2022 r.
     
  • Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych na koniec lipca 2023 r. wyniosła 191.861,5 mln PLN i była na najwyższym poziomie od października 2021 r. W ujęciu rocznym aktywa wzrosły o 25,8% (najwyższa dynamika od grudnia 2021 r.), w ujęciu miesięcznym wzrost wyniósł 7,0%.
     
  • Na koniec pierwszego półrocza 2023 r. liczba Indywidualnych Kontach Emerytalnych wyniosła 811.245 sztuk i była o 1,4% wyższa niż na koniec 2022 r. Wartość środków zgromadzonych w IKE ukształtowała się na poziomie 15.797.512 tys. zł, o 11,9% więcej niż w 2022 r. Średnia wysokość wpłaty w H1 2023 r. wyniosła 4,0 tys. zł.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Zestawienie danych o rynku energii - wrzesień 2023 r.
Rynek transportu w Polsce i na świecie - sierpień 2023 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO