Raport Biura Analiz Innowacyjność Polski

Innowacyjność Polski - czerwiec 2022

Michał Kolasa
Innowacyjność Polski - czerwiec 2022

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Na koniec 2020 r. w Polsce przeznaczono na badania i rozwój ponad 7,3 mld EUR. Był to wynik o 3,4% większy niż rok wcześniej i o ponad 540% większy niż w roku dołączenia do UE. W przeliczeniu na PKB wartość wydatków na badania i rozwój w Polsce wzrosła do 1,4%, w porównaniu do 1,3% odnotowanych rok wcześniej i 0,5% z roku dołączenia do UE.
  • Wydajność pracy w polskim przemyśle w ostatniej dekadzie realnie rośnie ok 4% rocznie. W dekadę produkcja sprzedana przemysłu na pracującego w przemyśle wzrosła o połowę.
  • Według wstępnych danych GUS, eksport high-tech wyniósł w ubiegłym roku 25.229 mln EUR i był o 16,3% większy niż rok wcześniej. Tak dobry wynik był możliwy dzięki zwiększeniu sprzedaży w ośmiu z dziewięciu grup towarowych klasyfikowanych jako high-tech. Największy wzrost odnotowano w grupach:
    • Lotnictwo (+44,6% rdr.)
    • Aparatura badawczo-rozwojowa (+27,4% rdr.)
    • Uzbrojenie (+21,4% rdr.)
  • Na koniec 2020 r. Polski eksport usług informatycznych wyniósł 7.176 mln EUR (+7,6% rdr.), a import 4.172 mln EUR (+17,8% rdr.). Udział usług informatycznych w całości eksportu wzrósł do 12,4%. W całej UE największym eksporterem są Niemcy (eksport na poziomie 24.496 mln EUR), Holandia (19.975 mln EUR) i Francja (12.637 mln EUR).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Przegląd gospodarek europejskich - czerwiec 2022 r.
Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - czerwiec 2022
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO