Raport Biura Analiz Innowacyjność Polski

Innowacyjność Polski - grudzień 2020

Michał Kolasa
Innowacyjność Polski - grudzień 2020

Najważniejsze:

  • Na koniec 2019 r. przeznaczono na R&D ponad 7 mld EUR, co wartościowo nie było niską kwotą na tle pozostałych krajów UE jednakże w ujęciu jako % PKB znajdujemy się w drugiej dziesiątce unijnych gospodarek.
  • Innowacje to także usprawnienia w miejscu pracy, których celem jest poprawa ogólnej wydajności. Sprzedaż na jednego zatrudnionego w polskim przemyśle od 2007 r. rośnie średnio w tempie 4,5%. Energochłonność gospodarki Polski systematycznie zmniejsza się i powoli zbliża do poziomu Niemiec. Mamy za to jeszcze wiele do poprawy w zakresie wydajności rolnictwa. 
  • Innowacyjność gospodarki można mierzyć wielkością eksportu wysokich technologii. Dane za 2019 r. wskazują, że wartość sprzedaży high-tech za granicę wyniosła 20.852 mln EUR i była o 11,3% większa niż w roku 2018. W porównaniu do 2007 eksport wzrósł o ponad 561%, a udział wysokich technologii w eksporcie towarowym ogółem zwiększył się do 8,8% (z 3,1% w 2007 r.). Eksport to nie tylko towary, ale także usługi… a eksport usług komputerowych z Polski stale rośnie (w 2018 r. o 19,7%). 
  • Pod względem innowacyjności mamy jeszcze wiele do nadrobienia. W rankingach innowacyjności, których nie należy jednak traktować jako wyznacznika stanu faktycznego, Polska jest wyprzedzana nie tylko przez gospodarki krajów rozwiniętych, ale także mniejsze gospodarki krajów rozwijających. W najbardziej kompleksowym badaniu innowacyjności, Europejskim Indeksie Innowacyjności, zanotowaliśmy czwarty najgorszy wynik spośród krajów UE.

Zapraszmay do zapoznania się z pełną treścią raportu "Innowacyjność Polski - grudzień 2020"

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 51)
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 50)
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO