Raport Biura Analiz Innowacyjność Polski

Innowacyjność Polski - marzec 2021

Michał Kolasa
Innowacyjność Polski - marzec 2021

Najważniejsze:

  • Na koniec 2019 r. przeznaczono na R&D ponad 7 mld EUR, co wartościowo nie było niską kwotą na tle pozostałych krajów UE, jednakże w ujęciu jako % PKB znajdujemy się w drugiej dziesiątce unijnych gospodarek.
  • Innowacje to także usprawnienia w miejscu pracy, których celem jest poprawa ogólnej wydajności. Sprzedaż na jednego zatrudnionego w polskim przemyśle od 2007 r. rośnie średnio w tempie 4,1%. W 2020 r. sprzedaż na jednego zatrudnionego okazała się o 0,3% mniejsza niż rok wcześniej, co było pierwszym spadkiem od 2014 r.
  • Od 2014 r. polska gospodarka systematycznie poprawia tzw. wskaźnik produktywności, który jest już prawie na poziomie tego osiąganego przez Niemcy i zdecydowanie powyżej innych państw regionu. Energochłonność gospodarki Polski systematycznie zmniejsza się i powoli zbliża do poziomu naszego zachodniego sąsiada. Mamy za to jeszcze wiele do poprawy w zakresie wydajności rolnictwa.
  • Innowacyjność gospodarki można mierzyć wielkością eksportu wysokich technologii. Do 2020 r. eksport wysokich technologii systematycznie rósł, jednakże pandemia koronawirusa i związane z nią skutki gospodarcze negatywnie odbiły się na sprzedaży zagranicznej technologii. Według wstępnych danych GUS, eksport high-tech wyniósł w ubiegłym roku 15.332 mln EUR i był o 26,4% mniejszy niż rok wcześniej.
  • Pod względem innowacyjności mamy jeszcze wiele do nadrobienia. W rankingach innowacyjności, których nie należy jednak traktować jako wyznacznika stanu faktycznego, Polska jest wyprzedzana nie tylko przez gospodarki krajów rozwiniętych, ale także mniejsze gospodarki krajów rozwijających. W najbardziej kompleksowym badaniu innowacyjności, Europejskim Indeksie Innowacyjności, zanotowaliśmy czwarty najgorszy wynik spośród krajów UE.

Zapraszmay do zapoznania się z pełną treścią raportu "Innowacyjność Polski - marzec 2021".

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej 2021 (tydzień 12)
Kompendium elektromobilności - marzec 2021
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO