Rozwój Gospodarka

Jak utrzymać ponadprzeciętny rozwój polskiej gospodarki?

Paweł Dobrowolski
Jak utrzymać ponadprzeciętny rozwój polskiej gospodarki?

Im Polska jest gospodarczo bliżej Zachodu, tym większa jest potrzeba odkrywania unikalnych polityk dostosowanych do naszych ograniczeń i możliwości. Jak wypracować model rozwoju, który zamieni trwający trzy dekady epizod rozwoju w wielodekadowe dogonienie najbogatszych?

Trzy pierwsze dekady rynku i demokracji w Polsce są sukcesem. Gonimy najbogatszych. Polskie PKB na głowę z poziomu poniżej 10% niemieckiego PKB na głowę w 1989 roku wzrosło do ponad 30% w 2018 roku. Jednak te ostatnie trzy dekady to zaledwie epizod ponadprzeciętnego wzrostu – epizod, jakich w gospodarczej historii ostatniego wieku są dziesiątki. Dogonienie bogatych gospodarek przez średniozamożne państwo (jak Polska) wymaga tuzina dekad ponadprzeciętnego wzrostu. Jak tego dokonać?

Z najnowszego raportu Pawła Dobrowolskiego, głównego ekonomisty w Polskim Funduszu Rozwoju, pt. „Diagnozowanie barier rozwoju. Jak wypracować model rozwoju, który zamieni trwający trzy dekady epizod rozwoju w wielodekadowe dogonienie najbogatszych?” wynika, że szybki rozwój Polski nie jest wyjątkowy, bo odbywał się w nadzwyczajnie sprzyjających warunkach. Od początku lat 90., po raz pierwszy w historii, państwa biedniejsze rosną szybciej niż bogatsze. W naszym regionie każde państwo, które przeprowadziło reformy rynkowe, utrzymało dyscyplinę finansów publicznych, otworzyło się na handel ze światem, sprywatyzowało i zrestrukturyzowało niewydajny sektor państwowy, odnotowało ponadprzeciętny rozwój gospodarczy. O ile samo uruchomienie epizodu ponadprzeciętnego wzrostu jest łatwe, to jego utrzymanie jest trudne i wymaga wnikliwej analizy.

Proces przechodzenia od uruchomienia ponadprzeciętnego rozwoju do jego wielodekadowego podtrzymania jest wciąż słabo zrozumiany i słabo opisany. Nieliczne państwa, którym udało się dołączyć do najbogatszych gospodarek, mogą być co najwyżej luźną inspiracją. Jednostkowe udane doświadczenia z wielodekadowego gonienia lidera gospodarczego dotyczą innych uwarunkowań i odbywały się w innych epokach, więc trudno jest tam szukać gotowych rozwiązań dla Polski.

Potrzebne jest wypracowanie sposobów podtrzymania naszego ponadprzeciętnego rozwoju gospodarczego dostosowane do polskich możliwości i ograniczeń. Teoria ekonomii będzie tu jednak wątłą wskazówką. Ekonomia dobrze opisuje zarówno w teorii, jak i empirii, jak rozwijają się państwa bogate oraz jak nie rozwijają się państwa biedne. Natomiast wyjątkowo słabo radzi sobie z odpowiedzią na pytanie, jak państwo średniozamożne może dogonić państwa bogate.

Zdaniem Pawła Dobrowolskiego podpowiedzią w formułowaniu polityk rozwojowych może być diagnostyka barier rozwoju – to nowa metoda ekonomii rozwoju, zaproponowana półtorej dekady temu. Diagnostyka rozwoju nie jest kolejną teorią - jest metodą wyboru pomiędzy istniejącymi teoretycznymi opisami procesu rozwoju oraz wyboru najbardziej istotnych precedensów empirycznych.

Podstawowym założeniem metodycznym diagnostyki barier rozwoju jest identyfikowanie barier najbardziej ograniczających rozwój i usuwanie bądź zmniejszanie ich. Oznacza to dowartościowanie analizy faktów kosztem teorii oraz dowartościowanie wnioskowania opartego na niepełnych danych i korelacji kosztem zaawansowanych metod statystycznych szacujących związki przyczynowo-skutkowe. Jest to nowy, fascynujący i wielce obiecujący etap rozwoju wiedzy ekonomicznej. Jego istotą jest wyraźniejsze niż uprzednio rozdzielenie ekonomii stosowanej od ekonomii opisowej i normatywnej. Uzasadnione jest zastosowanie tego wynalazku metodologicznego do analizy barier ograniczających rozwój Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu „Diagnozowanie barier rozwoju. Jak wypracować model rozwoju, który zamieni trwający trzy dekady epizod rozwoju w wielodekadowe dogonienie najbogatszych?”

Paweł Dobrowolski
Poprzedni artykuł
Kompendium polskie meble - grudzień 2020
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 52)
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO