Raport biura analiz handel zagraniczny Polski

Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - grudzień 2021

Michał Kolasa
Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - grudzień 2021

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Według najbardziej aktualnych szacunków GUS eksport towarów w październiku 2021 r. wyniósł 24.531,7 mln EUR. W porównaniu do października 2020 r. eksport był o 3,1% wyższy, a w stosunku do października 2019 r. wzrost wyniósł 10,7%. Po dziesięciu miesiącach bieżącego roku eksport ukształtował się na poziomie 232.521,7 mln EUR i był o 18,5% wyższy niż w analogicznym okresie roku temu i o 16,8% większy niż w okresie I-X 2019 r. Eksport towarowy w 2021 r. będzie zdecydowanie wyższy niż rok czy dwa lata temu – już po dziesięciu miesiącach br. eksport jest o zaledwie 3,2% i 2,4% mniejszy niż w całym roku 2020 i 2019.
  • Lepiej niż w zeszłym roku prezentuje się także eksport usług, jednakże do poziomu sprzed pandemii jeszcze trochę brakuje. Według wstępnych danych NBP w październiku 2021 r. eksport usług wyniósł 5.647 mln EUR i był o 8,8% wyższy niż w październiku 2020 r. i jednocześnie o 2,2% mniejszy niż w 2019 roku. Po dziesięciu miesiącach roku eksport wynosi 50.539 mln EUR i jest o 6,4% większy niż w analogicznym okresie 2020 r. i 2,4% mniejszy niż w okresie I-X 2019 r.
  • Mimo bardzo dobrych wyników eksportu w bieżącym roku, trwająca niepewność co do kolejnej fali pandemii oraz związany z pandemią wzrost kosztów i zakłócenia w łańcuchach dostaw negatywnie odbijają się na wynikach badań portfela zamówień zagranicznych. Ocena bieżącego portfela zamówień zagranicznych w grudniu była na najniższym poziomie od marca 2021 r. i wyniosła -10,9 (wartości poniżej zera oznaczają negatywną koniunkturę). Warto jednak odnotować, że po sześciu miesiącach coraz niższych wyników w grudniu poprawiła się ocena przewidywanego portfela zamówień zagranicznych. Ocena ta ukształtowała się na poziomie -9,9, wobec –12,9 miesiąc wcześniej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Zużycie energii elektrycznej w Europie oraz zestawienie danych o rynku energii - styczeń 2022 r.
Kompendium elektromobilności - grudzień 2021
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO