Raport Biura Analiz handel zagraniczny Polski

Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - luty 2021

Michał Kolasa
Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - luty 2021

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia miały negatywny wpływ na handel zagraniczny Polski. Zgodnie z wstępnymi danymi unijnego urzędu statystycznego (Eurostatu) wartość eksportu towarów i usług wyniosła 290.136,8 mln EUR, a importu 254.869,7 mln EUR. Eksport towarów i usług był o 1,9% mniejszy niż rok wcześniej, import zmniejszył się o 5,8%. Biorąc pod uwagę wydarzenia ubiegłego roku wyniki handlu zagranicznego Polski należy uznać za dobre.
  • Mimo gorszych niż rok temu wyników, po raz ósmy z rzędu udało się wypracować dodatnie saldo obrotów handlowych, w dodatku było one rekordowo wysokie (35.267,1 mln EUR). W ostatnich latach to handel usługowy napędzał nadwyżkę w handlu zagranicznym, nie inaczej było tym razem – saldo w obrotach usługowych wyniosło +22.647,5 mln EUR. Do tego jednak doszła wyjątkowo wysoka nadwyżka w obrotach towarowych (+12.619,6 mln EUR), która była efektem relatywnie małego spadku eksportu towarów (-0,3% rdr.), przy dużym spadku importu (-5,3% rdr.).
  • Naszym najważniejszym partnerem handlowym pozostały Niemcy, których udział w eksporcie towarowym Polski wzrósł do 28,9%, wobec 27,7% rok wcześniej. Udział Niemiec w imporcie towarów do Polski wyniósł 21,8%, wobec 21,9% rok wcześniej. Drugim największym odbiorcą naszych towarów były Czechy (5,8% udziału w eksporcie), a trzecim Wielka Brytania (5,7%). Spośród dziesięciu największych odbiorców towarów z Polski tylko w dwóch odnotowano dodatnią dynamikę eksportu – w Niemczech (+3,9% rdr.) i Szwecji (+4,2%).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu pt. "Kompendium Handlu Zagranicznego Polski".

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej 2021 (tydzień 9)
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej 2021 (tydzień 8)
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO