Kompendium wiedzy o handlu zagranicznym Polski - kwiecień 2020

Michał Kolasa
Kompendium wiedzy o handlu zagranicznym Polski - kwiecień 2020

Wiedząc jak ważną rolę odgrywa eksport w polskiej gospodarce i jak istotna jest rola Grupy PFR dla rozwoju i promocji eksportu, postanowiliśmy przygotować Kompendium handlu zagranicznego Polski. Najważniejsze w tym miesiącu:

  • Ze względu na standardowe opóźnienie w sprawozdawczości makroekonomicznej jedną z niewielu dostępnych i aktualnych danych dotyczących handlu zagranicznego Polski są wyniki badania koniunktury wśród przedsiębiorstw przemysłowych.  Zgodnie z najnowszą odsłoną przeprowadzanego przez GUS badania średnia ocen bieżącego i przyszłego stanu zamówień zagranicznych osiągnęła rekordowo niski poziom. Poziom -100, czyli najniższy możliwy, został odnotwany w branży produkcji skór i wyrobów z nich.
  • U progu „zamknięcia” większości światowych gospodarek, w lutym br., eksport usług wzrósł w porównaniu do lutego 2019 r. o 8,2%. Import usług w drugim miesiącu roku wzrósł w ujęciu rocznym o 7,8%.

Zapraszamy do zapoznania się z Kompendium wiedzy o handlu zagranicznym Polski - kwiecień 2020.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 17)
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 16)
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO