Kwartalny przegląd danych statystycznych dotyczących polskiego meblarstwa (IV kwartał 2019 r.)

Andrzej Kochman
Kwartalny przegląd danych statystycznych dotyczących polskiego meblarstwa (IV kwartał 2019 r.)

Polski eksport mebli i jego dynamika roczna rośnie. Po pierwszym kwartale 2019 r roczna dynamika eksportu polskiego meblarstwa wynosiła 2,8%. Drugi kwartał przyniósł obniżenie wartości przedmiotowego wskaźnika do poziomu 0,9%. Po wrześniu dynamika eksportu branży meblarskiej uległa wzrostowi do wartości 2,8%.

W segmencie producentów mebli zatrudniających 50 i więcej osób w bieżącym roku sprzedaż mebli przyspieszyła po raz pierwszy od pięciu lat. Poprawie uległa również rentowność. Od roku wzrasta natężenie upadłości w polskiej branży meblowej.

Liczba pozwoleń na budowę nowych mieszkań cały czas kształtuje się na poziomie 240 - 260 tys pozwoleń rocznie. Średnia dynamika udzielonych pozwoleń na budowę mieszkań z ostatnich 12 miesięcy zmalała po październiku do poziomu 1,4% (9,2% w analogicznym okresie roku poprzedniego), w przypadku rozpoczętych budów przedmiotowa dynamika wyniosła 5,8% (13,7% w analogicznym okresie roku poprzedniego), a mieszkań oddanych do użytkowania 5,9% (8,1% w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Polska produkcja mebli kierowana jest głównie na eksport. Dynamiczny jej wzrost nie jest połączony ze skokowym wzrostem eksportu. Wskaźnik pokrycia wewnętrznego popytu przez produkcję spadł o ok połowę.

Jest to potwierdzenie wzrostu popytu wewnętrznego spowodowanego przez poprawę kondycji budżetów gospodarstw domowych. Dynamicznie rośnie liczba producentów mebli w Polsce. Rośnie również liczba osób zatrudnionych u producentów mebli. Warto zauważyć, iż inwestycje na pracownika rosną. Średnia sprzedaż w relacji do kosztów pracowniczych spada.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełna wersją naszego raportu:

Kwartalny przegląd danych statystycznych dotyczących polskiego meblarstwa, oraz wybrane informacje o rynkach zagranicznych - IV kw. 2019

Andrzej Kochman
Poprzedni artykuł
Polski Fundusz Rozwoju wraz z Google prezentują raport "Kompetencje przyszłości"
Kwartalny przegląd danych statystycznych dotyczących polskiego meblarstwa (III kwartał 2019 r.)
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO