Kwartalny przegląd danych statystycznych dotyczących polskiego meblarstwa

Andrzej Kochman
Kwartalny przegląd danych statystycznych dotyczących polskiego meblarstwa

Polska branża meblarska uważana jest jak najbardziej słusznie za gwiazdę polskiego eksportu.

Pod względem produkcji pośród krajów Unii Europejskiej zajmuje trzecią pozycję. Dla gospodarki Polski jest tym bardziej ważna, iż jej sprzedaż w odniesieniu do wartości Produktu Krajowego Brutto jest to aż 2,33%. Dla drugich pod tym względem Włoch jest to 1,29%, a dla Republiki Czeskiej już tylko 0,87%.

Wielkość eksportu naszych firm meblarskich plasuje nasz kraj na trzeciej pozycji po Chinach, które są absolutnym hegemonem w tej kategorii pod względem wartości wyeksportowanych mebli oraz po Niemczech.

Jednakże jak przyjrzymy się wartości eksportu w kontekście wielkości Produktu Krajowego Brutto to znów zobaczymy, jaką ważną rolę dla naszego kraju spełnia meblarstwo, ponieważ dla Chin wartość przedmiotowego wskaźnika wynosi 0,72%, a dla Polski 2,52%.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż Polska posiada dużą nadwyżkę wartości wyeksportowanych mebli nad zaimportowanymi, jednakże należy zauważyć, iż dynamiczny wzrost polskiego eksportu w ostatnim czasie uległ zahamowaniu, choć dynamika wzrostu mebli łącznie wciąż jest dodatnia.

Zapraszamy do zapoznania się z pełna wersją naszego raportu:

Kwartalny przegląd danych statystycznych dotyczących polskiego meblarstwa, oraz wybrane informacje o rynkach zagranicznych - II kw. 2019

Andrzej Kochman
Poprzedni artykuł
Dział Analiz PFR prezentuje raport o Białorusi
Kompendium wiedzy o handlu zagranicznym Polski
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO