Raport biura analiz

Przegląd gospodarek europejskich - grudzień 2022 r.

Michał Kolasa
Przegląd gospodarek europejskich - grudzień 2022 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Wzrost gospodarczy Unii Europejskiej ogółem w trzecim kwartale 2022 r. wyniósł 2,5% rdr., wobec +4,3% rdr. odnotowanego kwartał wcześniej. W strefie euro dynamika PKB ukształtowała się na poziomie +2,3% rdr., w porównaniu do +4,2% rdr. z Q2 2022. Tylko w trzech krajach – Luksemburgu, Rumunii i Słowacji - dynamika PKB w III kwartale br. była wyższa niż kwartał wcześniej. W pozostałych krajach odczyty były niższe niż w II kwartale 2022 r. W Polsce wzrost gospodarczy w III kwartale br. wyniósł 4,5%, wobec +5,6% rdr. kwartał wcześniej i +7,1% rdr. z analogicznego kwartału 2021 r.  W największej gospodarce UE – Niemczech – dynamika PKB wyniosła +1,3% rdr. Najwyższy odczyt odnotowano w Irlandii, +10,6% rdr. W dwóch krajach, Łotwie i Estonii, odnotowano ujemną dynamikę wzrostu gospodarczego, odpowiednio -0,4% rdr. i -2,3% rdr.
     
  • W listopadzie w UE ogółem, po raz pierwszy od lipca 2021 r., odnotowano spowolnienie inflacji. Wzrost cen spowolnił do +11,1% rdr., z +11,5% w październiku. Wyhamowanie inflacji HICP odnotowano także w strefie euro, gdzie wzrost cen zmniejszył się do +10,1% rdr., z +10,6% miesiąc wcześniej. Przechodząc na poziom poszczególnych krajów UE i EFTA – w osiemnastu (w tym w Polsce) spośród trzydziestu opisywanych listopadowy odczyt był niższy niż w październiku, w 8 krajach odczyty był wyższy niż miesiąc wcześniej, w czterech ceny utrzymały się na dotychczasowym poziomie. W Polsce inflacja HICP spowolniła do +16,1% rdr., z 16,5% rdr. w październiku. Najwyższy poziom inflacji HICP w listopadzie odnotowano na Węgrzech (+23,1% rdr.), najniższy w Szwajcarii (+2,9% rdr.).


Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.
 

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - grudzień 2022 r.
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - grudzień 2022 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO