Raport Biura Analiz przegląd gospodarek europejskich

Przegląd gospodarek europejskich - kwiecień 2021 r.

Michał Kolasa
Przegląd gospodarek europejskich - kwiecień 2021 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  1. Stopa bezrobocia w Polsce na koniec lutego 2021 r. wyniosła 3,1% i, drugi raz z rzędu, była najniższa spośród wszystkich państwa Unii Europejskiej i EFTA. Najwyższe bezrobocie odnotowano w Grecji i Hiszpanii (odpowiednio 15,8% i 16,1%).
  2. W dwunastu krajach UE i EFTA odnotowano w lutym dodatni wynik produkcji przemysłowej, wobec piętnastu miesiąc wcześniej. W całej UE produkcja przemysłowa była 1,1% rdr. mniejsza, w strefie euro okazała się o 1,6% rdr. mniejsza. W Polsce od lipca 2020 r. dynamika produkcji przemysłowej na plusie, w lutym wzrost o 4,3% rdr.
  3. Inflacja HICP w Polsce w marcu 2021 r., jedenasty miesiąc z rzędu, była najwyższa spośród krajów UE i EFTA (+4,4% rdr.). W coraz większej liczbie krajów ceny rosną - z 30 opisywanych krajów tylko w dwóch odnotowano deflację, wobec ośmiu w lutym i czternastu dwa miesiące wcześniej.
  4. Rośnie liczba krajów, w których wskaźnik ESI (economic sentiment indicator) przekracza wartość 100 punktów, która oznacza pozytywną koniunkturę gospodarczą. W marcu br. w sześciu krajach odczyt przekroczył 100 pkt, wobec trzech krajów miesiąc wcześniej i dwóch w styczniu 2021 r. Co ważniejsze, spośród dwudziestu siedmiu państw, tylko w dwóch krajach (Czechach i Estonii) odnotowano pogorszenie wskaźnika – w pozostałych odczyt wzrósł.   

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej 2021 (tydzień 15)
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej 2021 (tydzień 14)
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO