Raport biura analiz

Przegląd gospodarek europejskich - maj 2023 r.

Michał Kolasa
Przegląd gospodarek europejskich - maj 2023 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Zgodnie z kwietniowym prognozami Komisji Europejskiej PKB Unii Europejskiej wzrośnie w tym roku o 1,0%, a w przyszłym roku wzrost wyniesie 1,7%. W strefie euro wzrost gospodarczy wyniesie 1,1% w bieżącym roku i 1,6% w 2024 r. W Polsce PKB wzrośnie o 0,7% w 2023 r., w przyszłym roku dynamika wzrostu przyspieszy do 2,7%. W największej gospodarce UE, Niemczech, wzrost wyniesie odpowiednio 0,2% i 1,4% w bieżącym i przyszłym roku. W dwóch krajach UE, Estonii i Szwecji, w 2023 r. dynamika PKB zmniejszy się, odpowiednio o 0,4% i 0,5%.
     
  • Od początku bieżącego roku stopa bezrobocia w Polsce utrzymuje się na poziomie 2,8%, co jest drugą najniższą wartością spośród krajów UE i EFTA. Najniższe bezrobocie pozostaje w Czechach, które w marcu br. wyniosło 2,6%. W całej UE stopa bezrobocia od stycznia pozostaje na tym samym poziomie (6,0%), w strefie euro bezrobocie w marcu zmniejszyło się do 6,5%. Krajem z najwyższym bezrobociem (w marcu 12,8%) pozostaje Hiszpania.
     
  • W UE ogółem kontynuowany jest proces dezinflacji – kwiecień br. był szóstym z rzędu miesiącem, w którym odnotowano spowolnienie wzrostu cen. Dynamika cen w UE zmniejszyła się do +8,1% rdr., wobec +8,3% rdr. z marca. W strefie euro, po pięciu miesiącach hamowania, inflacja w kwietniu nieznacznie przyspieszyła – do +7,0% rdr., co było pokłosiem przyspieszenia wzrostu cen m.in. we Francji, Holandii i Włoszech. W Polsce inflacja spowolniła do +14,0%, z 15,2% odnotowanego miesiąc wcześniej.


Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.
 

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Kompendium elektromobilności - maj 2023 r.
Zestawienie danych o rynku energii - maj 2023 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO