Przegląd gospodarek europejskich - styczeń 2023 r.

Michał Kolasa
Przegląd gospodarek europejskich - styczeń 2023 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  1. W grudniu 2022 r. w UE ogółem, drugi miesiąc z rzędu, odnotowano spowolnienie inflacji HICP. Dynamika cen zmniejszyła się do +10,4% rdr., wobec +11,1% rdr. z listopada i +11,5% rdr. z października. Wyhamowanie inflacji HICP odnotowano także w strefie euro, gdzie wzrost cen zmniejszył się do +9,2% rdr., z +10,1% miesiąc wcześniej. Spowolnienie inflacji odnotowano w 25 krajach (w tym w Polsce), w dwóch ceny utrzymały się na listopadowym poziomie, a w trzech (Węgry, Szwecja, Malta) wzrosły. W Polsce inflacja HICP zmniejszyła się do +15,3% rdr., z 16,1% rdr. w listopadzie. Najwyższy poziom inflacji HICP w grudniu odnotowano na Węgrzech (+25,0% rdr.), najniższy w Szwajcarii (+2,7% rdr.).
     
  2. W 20 krajach, a także w UE i strefie euro ogółem, odnotowano w listopadzie ujemną dynamikę sprzedaży detalicznej. W UE ogółem sprzedaż detaliczna okazała się o 2,4% niższa niż w listopadzie 2021 r., w strefie euro spadek wyniósł 2,8% rdr. W 8 państwach, w tym w Polsce, dynamika była dodatnia. W Polsce sprzedaż detaliczna była o 5,7% rdr. wyższa, co było trzecią najwyższą wartością spośród opisywanych krajów - najwyższą dynamikę odnotowano w Łotwie (+10,7% rdr.), na drugim miejscu znalazła się Słowenia (+7,5%).
     
  3. Produkcja przemysłowa w listopadzie w UE była o 2,0% większa niż rok wcześniej. Tej samej wielkości wzrost odnotowano w strefie euro. W 14 krajach odnotowano dodatnią dynamikę produkcji, w takiej samej liczbie odnotowano ujemne wyniki. W Polsce dynamika produkcji przemysłowej od lipca 2020 r. notuje dodatnie wartości, w listopadzie wzrost wyniósł 4,6% rdr.

Zapraszamy do zapoznania sie z pełną wersją raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Rynek transportu w Polsce i na świecie - styczeń 2023 r.
Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - styczeń 2023 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO