Spadek zużycia energii jako przybliżenie trendów aktywności gospodarczej podczas pandemii COVID 19 w Europie

Michał Kolasa
Spadek zużycia energii jako przybliżenie trendów aktywności gospodarczej podczas pandemii COVID 19 w Europie

Ze względu na standardowe opóźnienie w sprawozdawczości makroekonomicznej aktualnie dostępne dane nie odzwierciedlają faktycznego stanu gospodarek Europy w obliczu pandemii COVID-19. Jedną z niewielu dostępnych danych, które mogą obrazować skalę zmian w aktywności gospodarczej poszczególnych krajów, jest informacja o dziennym zużyciu energii elektrycznej.

Biuro Analiz postanowiło dokonać krótkiej analizy zużycia energii elektrycznej w wybranych gospodarkach Europy, której efekty przedstawiamy w specjalnym raporcie na ten temat.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu "Spadek zużycia energii jako przybliżenie trendów aktywności gospodarczej podczas pandemii COVID 19 w Europie".

 

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Spadek zużycia energii jako przybliżenie trendów aktywności gospodarczej podczas pandemii COVID 19 w Europie (tydzień 15)
Kompendium wiedzy o handlu zagranicznym Polski - marzec 2020
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO