Gospodarka

Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 29)

Andrzej Kochman
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 29)

Ze względu na standardowe opóźnienie w sprawozdawczości makroekonomicznej aktualnie dostępne dane nie odzwierciedlają faktycznego stanu gospodarek Europy w obliczu pandemii COVID-19. Jedną z niewielu dostępnych danych, które mogą obrazować skalę zmian w aktywności gospodarczej poszczególnych krajów, jest informacja o dziennym zużyciu energii elektrycznej.

Tydzień 29

  • Znacznie wzrosła liczba państw ze zmniejszającym się spadkiem zużycia energii elektryczne, a spadła liczba państw z pogłębiającym się.
  • Polska nadrabia spadek względem 2019 r.
  • Nadal utrzymuje się na podział na północ, centrum i południe, gdzie odnotowano najniższe, średnie i najwyższe spadki produkcji elektryczności w zakładach energetycznych.
  • W Europie w pierwszych 29. tygodniach br. w porównaniu do 2019 r. produkcja energii elektrycznej zmniejszyła się o 6,7%. Następuje minimalne odbicie (odczyty -6,9%, -6,8% i -6,7% w ostatnich trzech tygodniach).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu "Zużycie energii jako przybliżenie aktywności gospodarczej".

Andrzej Kochman
Poprzedni artykuł
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 30)
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 28)
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO