Anioł Biznesu to osoba fizyczna o znacznym doświadczeniu biznesowym i inwestycyjnym zapewniająca finansowanie w formule tzw. smart money, tj. formy finansowania, która oprócz środków finansowych, przewiduje także aktywne wsparcie beneficjenta finansowania w budowaniu relacji branżowych, jak również zainicjowanie kontaktów z jednostkami naukowymi i badawczymi oraz pozyskiwanie środków na dalszy rozwój, w zamian za udziały w przedsięwzięciu.

Zaangażowanie Anioła Biznesu w przedsięwzięcie trwa zazwyczaj od 3 do 6 lat.

 

Powrót do słownika pojęć

 

Warunki RODO

Warunki RODO