Start-up, także startup – nowo utworzone przedsiębiorstwo lub tymczasowa organizacja poszukująca modelu biznesowego, który zapewniłby jej zyskowny rozwój. Istnieje wiele definicji start-upów. Podmioty zaliczane do tej kategorii są najczęściej związane z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (ICT) oraz sektorami high tech.

Najczęściej wskazywanymi cechami start-upów są:

  • krótka historia działalności (do 5–10 lat),
  • innowacyjność,
  • skalowalność,
  • wyższe niż w przypadku „tradycyjnych” przedsięwzięć ryzyko, ale również wyższy w przypadku sukcesu zwrot z inwestycji,

 

Finansowanie projektów rozpoczynanych jako start-up odbywa najczęściej z pomocą środków własnych ich założycieli (bootstrapping), a także poprzez wsparcie funduszy venture capital i aniołów biznesu.

Momentem, w którym przedsiębiorstwo przestaje być uważane za start-up może być osiągnięcie zysku, fuzja lub przejęcie.

 

Powrót do słownika pojęć

 

Warunki RODO

Warunki RODO