„AKADEMIA TRANSFORMACJI CYRKULARNEJ DLA BIZNESU” – warsztaty dla przedsiębiorców

PARP
„AKADEMIA TRANSFORMACJI CYRKULARNEJ DLA BIZNESU” – warsztaty dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju serdecznie zapraszają przedsiębiorców z terenu Polski Wschodniej do udziału w bezpłatnych warsztatach wspierających transformację w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Najbliższe warsztaty odbędą się 25 lipca br. w Lublinie i adresowane są do przedsiębiorstw z branży chemicznej, rolno-spożywczej oraz budowlanej.

Model gospodarki o obiegu zamkniętym jest doskonałą odpowiedzią na ekonomiczne oczekiwania i potrzeby przedsiębiorców, długoterminowe plany rozwoju biznesu oraz na budowanie wizerunku nowoczesnego przedsiębiorstwa. Pozwala na bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów, minimalizowanie odpadów, a tym samym redukcję marnotrawstwa. Przyczynia się też do większego bezpieczeństwa dostaw surowców, przynosi oszczędności ekonomiczne i korzyści środowiskowe.

Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się:

  • Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?
  • Jak efektywnie wykorzystywać zasoby przedsiębiorstwa i budować przewagę konkurencyjną?
  • Za pomocą jakich strategii i narzędzi reagować na rosnące wymogi regulacyjne, wyzwania środowiskowe i oczekiwania konsumentów?

Podczas warsztatów przenalizowane zostaną na realnych studiach przypadków możliwości, bariery i szanse transformacji cyrkularnej przedsiębiorstw. Uczestnicy poznają unikatowe, wspierające transformację w kierunku GOZ narzędzia dla biznesu.

Korzyści z udziału w warsztacie:

  • wiedza, umiejętności i narzędzia umożliwiające transformację przedsiębiorstwa w kierunku GOZ,
  • nawiązanie kontaktów biznesowych i możliwość zainicjowania długotrwałej współpracy między przedsiębiorstwami na poziomie lokalnym, krajowym, a także międzynarodowym w ramach Polish Circular Hotpost i European Circular Economy Stakeholder Platform,
  • możliwość zaprezentowania swoich produktów i usług w formie wystawienniczej podczas European Sustainability Congress 2024 w ramach Circular Week 2024 – wydarzenia promującego koncepcje cyrkularne w Polsce i Europie.

„Akademia Transformacji Cyrkularnej dla Biznesu” to dedykowany program edukacyjny dla przedsiębiorców, którego celem jest zwiększenie wiedzy i kompetencji przedsiębiorstw do transformacji w kierunku GOZ, prezentacja najlepszych praktyk w tym zakresie oraz wsparcie w nawiązywaniu partnerstw biznesowych na rzecz rozwiązań cyrkularnych. W ramach projektu przewidziane są warsztaty, spotkania eksperckie, wizyty studyjne, działania sieciujące oraz usługi informacyjno-konsultacyjne świadczone przed ekspertów m.in. z obszaru GOZ. Działania te adresowane są do przedsiębiorców z terenu Polski Wschodniej, tzn. woj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) 2021-2027.

Serdecznie zapraszamy do udziału w najbliższym warsztacie w ramach „Akademii Transformacji Cyrkularnej dla Biznesu”, który odbędzie się w Lublinie. Liczba miejsc ograniczona!

Poznaj program spotkania. Zarejestruj się już dziś: Warsztaty „Akademia Transformacji Cyrkularnej dla Biznesu” – Lublin 

Więcej informacji o projekcie: „Akademia Transformacji Cyrkularnej dla Biznesu”.

PARP
Poprzedni artykuł
Innowacyjność w przedsiębiorstwach
Śledzimy najnowsze trendy w innowacyjności – PARP publikuje raport!
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO