PFR zainwestuje w budowę najnowocześniejszej w Polsce instalacji termicznego przekształcania odpadów

PFR S.A.
PFR zainwestuje w budowę najnowocześniejszej w Polsce instalacji termicznego przekształcania odpadów

Polski Fundusz Rozwoju przystąpił do grona instytucji finansujących budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO), która powstaje w Olsztynie. Inwestycja zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne i rozwiązuje problem zagospodarowania odpadów komunalnych przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne. 

ekociepłownia dniem

FIS FIZAN, fundusz inwestycyjny zarządzany przez PFR oraz spółka Dobra Energia dla Olsztyna podpisały umowę, na mocy której PFR dokona długoterminowej inwestycji w formie objęcia obligacji wyemitowanych przez Spółkę Dobra Energia dla Olsztyna o wartości 48 mln zł. Środki posłużą do częściowego sfinansowania budowy instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej opadów komunalnych o mocy cieplnej 28 MWt i mocy elektrycznej 10 MWe oraz Kotła Szczytowego o mocy cieplnej 70 MWt. Budowa ruszyła w listopadzie 2020 roku, a planowane zakończenie inwestycji przewidywane jest na 2023 rok. 

Ekociepłownia w  Olsztynie to strategiczna inwestycja dla regionu, która zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne i zniweluje problem zagospodarowania frakcji palnej odpadów komunalnych przy jednoczesnej dbałości o jakość powietrza. Jako PFR chcemy wspierać powstawanie coraz większej liczby tak nowoczesnych i przyjaznych środowisku inwestycji w całym kraju. Z myślą o tym stworzyliśmy program PFR Green Hub i działający w jego ramach projekt „Energia z odpadów” skierowany do samorządów, którym zależy na tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym w wymiarze lokalnym.

– mówi Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR.

ekociepłownia nocą

Inwestycja powstaje także przy znaczącym udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przyznał łącznie ponad 170 mln zł dotacji unijnych na realizację inwestycji. Zarówno PFR, jak i NFOŚiGW istotnie uzupełniają lukę kapitałową projektów energetycznych w Polsce i poprzez efekt synergii przyczyniają się do powstawania coraz większej liczby podobnych inwestycji, które są odpowiedzią na problem zagospodarowania frakcji palnej odpadów komunalnych (pre-RDF, RDF) w sposób zgodny z regulacjami prawnymi, korzystny ekonomicznie i środowiskowo. 

  • Projekt zabezpieczy długoterminowe dostawy energii cieplnej w miejskiej sieci ciepłowniczej dla mieszkańców Olsztyna, zastępując przestarzałe źródło węglowe w EC Michelin, które zostanie wyłączone w 2021 r.
  • ITPO Olsztyn będzie w stanie przetworzyć co najmniej 100 tys. ton odpadów rocznie, co w dłuższej perspektywie pozwoli ustabilizować opłatę za wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz cenę energii cieplnej dla mieszkańców.
  • Projekt przyczyni się do ograniczenia wykorzystania węgla do produkcji energii cieplnej w miejskim systemie ciepłowniczym Olsztyna na rzecz wykorzystania frakcji palnej odpadów komunalnych), która w bezpieczny sposób zostanie przetworzona na energię. W konsekwencji ograniczona zostanie emisja CO2  i innych zanieczyszczeń, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza.
  • Inwestycja spełnia wszystkie rygorystyczne wymagania związane z unijnymi dyrektywami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym aktualnymi konkluzjami BAT (ang. Best Available Technology). Dodatkowo, instalacja jest na tyle zaawansowana, aby mogła spełnić zaostrzające się normy niskoemisyjności także w przyszłości. 

Zagospodarowanie odpadów to ogromne wyzwanie, z którym na co dzień boryka się większość polskich samorządów. Wiele z nich w obawie przed zbyt wysokimi kosztami inwestycji oraz brakiem dostatecznej wiedzy o korzyściach wynikających z ITPO, wprowadza wyłącznie doraźne rozwiązania. Dlatego zapraszamy samorządy do współpracy z PFR, gdzie mamy zarówno mechanizmy finansujące, jak i grono ekspertów, którzy doradzą i indywidualnie dopasują model inwestycji, aby był jak najkorzystniejszy dla samorządu i mieszkańców.

– mówi Marcin Borek, Dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych w PFR.

ITPO Olsztyn jest długoterminową inwestycją o charakterze dłużnym, w ramach której PFR obejmie dług podporządkowany typu mezzanine w formie programu emisji obligacji wyemitowanych przez Spółkę Dobra Energia dla Olsztyna, której właścicielami są Fundusz Inwestycyjny Meridiam Eastern Europe Investments 3 SAS - 95%) i Urbaser SAU - 5% (jednocześnie Operator O&M ITPO Olsztyn). 

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Webinarium PAIH: Jak polskie firmy branży kosmicznej mogą zaistnieć na rynku amerykańskim?
PFR wykłada 110 mln zł na kolejne VC
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO