Wchodzi w życie ustawa o systemie instytucji rozwoju

PFR S.A.
Wchodzi w życie ustawa o systemie instytucji rozwoju

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę o systemie instytucji rozwoju. Jej głównym celem jest wdrożenie regulacji Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju oraz wzmocnienie polskich instytucji finansowych i doradczych, wspierających inwestycje infrastrukturalne, mieszkaniowe, samorządowe oraz innowacje i sektor przedsiębiorstw. Najważniejszymi podmiotami działającymi na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego zgodnie z ustawa są Polski Fundusz Rozwoju SA (PFR), Banki Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA (KUKE), Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA (PAIH) oraz Agencja Rozwoju Przemysłu SA (ARP). Wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych zwiększy efektywność i dostępności instrumentów finansowych i doradczych dostępnych na portalu pfr.pl. Utworzenie Grupy PFR  to element realizacji „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” – mów Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zgodnie ze wspólną strategią Grupa PFR będzie skupiać się na sześciu najważniejszych obszarach działalności. W każdym z nich wyznaczona została instytucja wiodąca. W inwestycjach będzie tę rolę pełnił PFR, w bankowości - BGK, w ubezpieczeniach eksportowych – KUKE, w handlu zagranicznym – PAIH, w przemyśle - ARP a w rozwoju przedsiębiorczości – PARP. Grupa PFR posiada 70 przedstawicielstw zagranicznych, obsługuje ponad 100 tys. małych i średnich przedsiębiorstw, a wartość inwestycji przekracza 30 mld zł.

Przyjęta ustawa to sfinalizowanie zasadniczego etapu reformy polskich instytucji rozwojowych, która została rozpoczęta trzy lata temu. W skrócie sprowadza się ona do tego, aby te instytucje oferowały przedsiębiorcom podobny zakres instrumentów finansowych i doradczych do jakich mają dostęp przedsiębiorcy na innych rynkach, np. w Niemczech, we Francji czy we Włoszech, gdzie silne podmioty rozwojowe działają od dawna. W Polsce te instytucje były wcześniej niedoinwestowane i rozproszone. Wprowadzenie ustawy oznacza zacieśnienie współpracy, lepszą koordynację działań oraz stałą wymianę informacji i wiedzy pomiędzy instytucjami Grupy. Chcemy, aby oferowane przez nas produkty były komplementarne, jak najszerzej dostępne i jak najlepiej dopasowane do potrzeb przedsiębiorców. Dla samego PFR wejście nowych regulacji oznacza  zapewnienie środków na realizację istotnych programów, takich, jak wprowadzanie PPK, Start in Poland, czy Mieszkanie Plus.

powiedział Paweł Borys, prezes PFR.

Ustawa określa m.in. zadania i cele Polskiego Funduszu Rozwoju, który odpowiada za wdrożenie programu PPK oraz inwestycje, dążąc w długim okresie do osiągnięcia rynkowej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Zawarte w niej regulacje umożliwiają również podwyższenie kapitału zakładowego PFR poprzez przekazanie przez ministra finansów skarbowych papierów wartościowych, jak również pozwalają na udzielanie w imieniu Skarbu Państwa poręczeń lub gwarancji spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów lub obligacji wyemitowanych przez PFR. Rozwiązania te umożliwią PFR korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania w formie kredytów i obligacji.

W myśl ustawy nastąpi również połączenie Krajowego Funduszu Kapitałowego SA (KFK) z PFR Ventures, spółką zależną Polskiego Funduszu Rozwoju. Po integracji PFR Ventures będzie centrum inwestycji w fundusze venture capital i private equity, finansujących innowacyjne polskie firmy.

Instytucje wymienione w ustawie stworzą oficjalnie Grupę Polskiego Funduszu Rozwoju, która utworzy także Radę Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Będzie ona stanowić platformę koordynacji współpracy sześciu instytucji rozwoju. W jej skład mają wejść prezesi instytucji, a jej przewodniczącym będzie prezes zarządu PFR.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Rynek usług edukacyjnych w Polsce – zmiana w podejściu do sprzedaży wiedzy
PARP partnerem merytorycznym Wschodniego Kongresu Gospodarczego
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO