Comiesięczna informacja o oszczędnościach Polaków - kwiecień 2020

Michał Kolasa
Comiesięczna informacja o oszczędnościach Polaków - kwiecień 2020

Raport powstał w związku z niezwykle ważną rolą jaką Grupa PFR odgrywa w programie Pracowniczych Planach Kapitałowych. Materiał składa się z czterech części:

  1. Przedstawienia poszczególnych składników aktywów finansowych gospodarstw domowych – ich wartości oraz udziału w całości aktywów - oraz porównania z innymi krajami Unii Europejskiej;
  2. Analizy zagregowanych składników aktywów finansowych gospodarstw domowych;
  3. Oszczędności emerytalnych – średni stan emerytalnych, statystyki dot. OFE, IKE i IKZE, porównanie Polski do krajów OECD.
  4. Analiza oszczędności – w której m.in. porównujemy stopę oszczędności gospodarstw domowych w krajach UE i analizujemy ją pod kątem PKB per capita.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Występuje silna korelacja pomiędzy PKB per capita danego kraju a osiąganą przez ten kraj stopą oszczędności gospodarstw domowych. Trzy kraje o najniższej stopie oszczędności – Litwa, Rumunia i Polska – to także kraje o jednych z najniższych wartościach PKB per capita wśród krajów UE.
  • Najwyższy poziom stopy oszczędności odnotowaliśmy w czasach globalnego kryzysu gospodarczego lat 2007-2009. Z każdym kolejnym rokiem po kryzysie stopa oszczędności malała, mimo rosnącej zasobności naszych portfeli.
  • Udział długoterminowych kredytów i pożyczek w aktywach finansowych gospodarstw domowych systematycznie rośnie i w III kw. 2019 r., po raz pierwszy w historii, przekroczył granicę jednego procenta (1,12%).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu o oszczędnościach Polaków

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Polskie specjalności spożywcze w eksporcie
Spadek zużycia energii jako przybliżenie trendów aktywności gospodarczej podczas pandemii COVID 19 w Europie (tydzień 15)
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO