Polskie specjalności spożywcze w eksporcie

Michał Kolasa
Polskie specjalności spożywcze w eksporcie

Eksport żywności i produktów spożywczych od przystąpienia do UE rośnie. Ale dynamika wzrostu, choć nadal wysoka, spada.

Streszczenie

  • Dynamika eksportu żywności i produktów spożywczych jest przez większość okresu od wstąpienia do UE wyższa od dynamiki eksportu towarów ogółem
  • Udział eksportu żywności i produktów spożywczych w eksporcie towarów rósł dynamicznie od 2004 do 2013 (z 8,5% do 12,1%). Od 2013 r. udział ustabilizował się w okolicach 12%.

Największe pozycje, stanowiące połowę polskiego eksportu żywności, rosną dynamicznie Sugeruje to
możliwość dalszego utrzymania wysokiej dynamiki eksportu polskiej żywności.

  • Dynamika eksportu największych pozycji żywności, przekraczająca w większości przypadków dynamikę eksportu żywności ogółem, oznacza rosnącą koncentrację eksportu żywności w największych pozycjach Można to odebrać jako przejaw narastającej specjalizacji polskiego eksportu żywności.

Spowolnienie spowodowane COVID 19 wpłynie w krótkim okresie na obroty handlu zagranicznego, ale nie ma obecnie podstaw by wnioskować, że w średnim okresie wpłynie in plus lub in minus na eksport polskiej
żywności.

Pełen raport do pobrania tutaj.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Zmiana zużycia energii jako przybliżenie trendów aktywności gospodarczej podczas pandemii COVID 19 w Europie
Comiesięczna informacja o oszczędnościach Polaków - kwiecień 2020
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO