Comiesięczna informacja o oszczędnościach Polaków - maj 2020 r.

Michał Kolasa
Comiesięczna informacja o oszczędnościach Polaków - maj 2020 r.

Raport powstał w związku z niezwykle ważną rolą jaką Grupa PFR odgrywa w programie Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Materiał składa się z czterech części:

  1. Przedstawienia poszczególnych składników aktywów finansowych gospodarstw domowych – ich wartości oraz udziału w całości aktywów - oraz porównania z innymi krajami Unii Europejskiej;
  2. Analizy zagregowanych składników aktywów finansowych gospodarstw domowych;
  3. Oszczędności emerytalnych – średni stan emerytalnych, statystyki dot. OFE, IKE i IKZE, porównanie Polski do krajów OECD.
  4. Analiza oszczędności – w której m.in. porównujemy stopę oszczędności gospodarstw domowych w krajach UE i analizujemy ją pod kątem PKB per capita.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Wartość aktywów finansowych netto gospodarstw domowych (aktywa pomniejszone o zobowiązania) wyniosła na koniec 2019 r. 1.398.874 mln PLN, co było kwotą o 4,5% wyższą niż w roku 2018.
  • Najważniejszym składnikiem aktywów finansowych gospodarstw domowych pozostały depozyty bieżące rozliczeniowe, na których zgromadziliśmy 603.852 mln PLN.
  • Na koniec IV kwartału 2019 r. w pozycji gotówka zgromadziliśmy 219.045 mln PLN, co było najwyższą wartością od momentu transformacji ustrojowej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu o oszczędnościach Polaków.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 20)
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 19)
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO