Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 20)

Andrzej Kochman
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 20)

Ze względu na standardowe opóźnienie w sprawozdawczości makroekonomicznej aktualnie dostępne dane nie odzwierciedlają faktycznego stanu gospodarek Europy w obliczu pandemii COVID-19. Jedną z niewielu dostępnych danych, które mogą obrazować skalę zmian w aktywności gospodarczej poszczególnych krajów, jest informacja o dziennym zużyciu energii elektrycznej.

Tydzień 20 2020 r.

Średnie zapotrzebowanie na prąd w Polsce w 20. tygodniu br. zmniejszyło się w porównaniu do analogicznego tygodnia roku poprzedniego o 9,27%. W 19. tygodniu spadek wynosił 9,97%.

W pierwszych 20 tygodniach 2020 r. średnie zapotrzebowanie na prąd w Polsce było o 4,89% niższe niż w analogicznym okresie 2019 r. Po 19 tygodniach przedmiotowy spadek wynosił 4,67%.
Największy spadek zapotrzebowania na energię elektryczną w pierwszych 20 tygodniach 2020 w porównaniu do 2019 odnotowano we Włoszech (-11%), a wzrost w Szwajcarii (+5%).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu "Zużycie energii jako przybliżenie aktywności gospodarczej".

Andrzej Kochman
Poprzedni artykuł
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 21)
Comiesięczna informacja o oszczędnościach Polaków - maj 2020 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO