Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 21)

Andrzej Kochman
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 21)

Ze względu na standardowe opóźnienie w sprawozdawczości makroekonomicznej aktualnie dostępne dane nie odzwierciedlają faktycznego stanu gospodarek Europy w obliczu pandemii COVID-19. Jedną z niewielu dostępnych danych, które mogą obrazować skalę zmian w aktywności gospodarczej poszczególnych krajów, jest informacja o dziennym zużyciu energii elektrycznej.

Tydzień 21 2020 r.

W Polsce relatywnie niski spadek konsumpcji elektryczności, relatywnie wolno pogłębiający się.

W większości Europy spadek konsumpcji elektryczności spowalnia, a w coraz większej liczbie państw zmniejsza się spadek konsumpcji elektryczności.

Nadal utrzymuje się wyraźny podział na trzy region o niskim, srednim i wysokim spadku zużycia elektryczności.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu "Zużycie energii jako przybliżenie aktywności gospodarczej".

Andrzej Kochman
Poprzedni artykuł
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 22)
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 20)
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO