Oszczędności Polaków Raport Biura Analiz

Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - czerwiec 2021

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - czerwiec 2021

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Zgodnie z danymi o podaży pieniądza M3 wartość depozytów gospodarstw domowych w kwietniu 2021 r. ukształtowała się na poziomie 838.358 mln PLN, tj. była o 27,1% większa niż rok wcześniej i o 6,5% większa niż na koniec IV kwartału 2020 r. Jeżeli tempo wzrostu z obecnego roku (średnio o 1,6% miesięcznie) zostanie utrzymane to już w okolicach jesieni br. wartość depozytów gospodarstw domowych przekroczy poziom 900.000 mln PLN. 
  • Rosnąca inflacja przy utrzymującym się niskim poziomie oprocentowania sprawia, że pogłębia się ujemne realne oprocentowanie depozytów bieżących. Na koniec kwietnia 2021 r. szacowane realne oprocentowanie depozytów bieżących w Polsce wyniosło -5,1%, wobec -4,4% miesiąc wcześniej. Był to drugi najniższy poziom w całej UE – niższy był tylko na Węgrzech (-5,2%). Spośród 27 opisywanych krajów tylko w dwóch, Grecji i Portugalii, realne oprocentowanie depozytów było dodatnie.
  • W kwietniu 2021 r., trzeci miesiąc z rzędu, wzrosła wartość aktywów netto OFE (w ujęciu rocznym). Kwota ta ukształtowała się na poziomie 164.213 mln PLN, tj. była 31,1% większa niż w kwietniu 2020 r. (w marcu +35,5% rdr., w lutym +12,1% rdr.). W ujęciu miesiąc do miesiąca wartość aktywów netto rośnie od listopada 2020 r. – w kwietniu wzrost wyniósł 4,3%, wobec  +3,4% miesiąc wcześniej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu o oszczędnościach Polaków.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej 2021 (tydzień 22)
Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - maj 2021
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO