handel zagraniczny Raport Biura Analiz

Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - maj 2021

Michał Kolasa
Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - maj 2021
  1. Według najbardziej aktualnych szacunków GUS w marcu 2021 r. odnotowano niezwykle dynamiczny wzrost eksportu towarów. W trzecim miesiącu roku eksport wyniósł 24.776,4 mln EUR i był o 20,9% większy niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego oraz o 19,9% większy niż w marcu 2019 r. Dzięki temu eksport towarowy, w ujęciu narastającym, okazał się o odpowiednio 8,3% i 12,1% większy niż w analogicznych okresach 2020 i 2019 roku.
  2. Tak dobre wyniki eksportu towarów po trzech pierwszych miesiącach bieżącego roku to zasługa m.in. dynamicznego wzrostu sprzedaży do naszego największego partnera handlowego – Niemiec. W marcu br. eksport towarowy do naszego zachodniego sąsiada wyniósł 7.153,2 mln EUR, tj. był o 22,0% większy niż w marcu 2020 r. i o 26,7% większy niż w marcu 2019 r. Po pierwszych trzech miesiącach roku eksport jest o 12,6% większy niż w analogicznym okresie 2020 r. i o 16,0% większy niż w okresie I-III 2019 r. Rośnie także nasz import z Niemiec. Import w marcu był o odpowiednio 18,4% i 17,7% wyższy niż w analogicznym miesiącu 2020 i 2019 r.
  3. W następnych miesiącach możemy spodziewać się kontynuacji dobrych wyników handlu towarowego. Potwierdzają to majowe wyniki badań koniunktury i oceny przewidywanego zagranicznego portfela zamówień. W maju br., po raz pierwszy od lutego 2020 r., ocena przyszłego stanu zamówień przekroczyła zero, co wskazuje na pozytywną koniunkturę. Cały czas poniżej zera znajduje się ocena bieżącego stanu zamówień zagranicznych – ta jednak od pięciu miesięcy poprawia się i w maju była na najwyższym poziomie od lipca 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu pt. "Kompendium Handlu Zagranicznego Polski".

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - czerwiec 2021
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 21)
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO