raport biura analiz Oszczędności Polaków

Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - luty 2024 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - luty 2024 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Wartość aktywów finansowych ogółem gospodarstw domowych wyniosła na koniec trzeciego kwartału 2023 r. 3.010.325 mln PLN, co było kwotą o 8,3% wyższą niż na koniec III kw. 2022 r. i  jednocześnie o 3,2% większa niż na koniec drugiego kwartału 2023 roku. To pierwszy raz w historii kiedy aktywa przekroczyły granicę 3 bilionów złotych. Wartość aktywów finansowych netto gospodarstw domowych (aktywa pomniejszone o zobowiązania) wyniosła na koniec Q3 2023 2.194.290 mln PLN, co było kwotą o 13,6% wyższą niż na koniec III kw. 2022 r. i o 4,0% większą niż w II kwartale 2023 r.
  • Największą pozycją w aktywach finansowych gospodarstw domowych są depozyty bieżące rozliczeniowe, które odpowiadały za 27,2% aktywów. Drugim najważniejszym składnikiem aktywów były inne udziały kapitałowe, których udział w całości aktywów wyniósł 13,2%. Na trzecim miejscu znalazły się pozostałe depozyty, które odpowiadała za 13,0% aktywów finansowych. Te trzy pozycje odpowiadały za ponad 53,0% aktywów finansowych gospodarstw domowych.
  • Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wyniosła na koniec IV kwartału 2023 r. 21.783,4 mln PLN. Wartość aktywów netto PPK rośnie nieprzerwanie od startu programu. W Q4 2023 r. aktywa były o 81,6% większe niż w analogicznym kwartale rok wcześniej i o 20,2% większe niż kwartał wcześniej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - luty 2024 r.
Zestawienie danych o rynku energii - luty 2024 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO