elektryczność Polska gaz inflacja prąd ropa rynek surowce węgiel

Zestawienie danych o rynku energii - luty 2024 r.

Michał Kolasa
Zestawienie danych o rynku energii - luty 2024 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • W 2022 r. w Polsce z OZE wyprodukowano ponad 37,6 tys. GWh energii elektrycznej, o 23% więcej niż rok wcześniej. Około 90% energii z OZE pochodziło z trzech źródeł: energii wiatrowej (52%), ogniw fotowoltaicznych (22%) i stałych biopaliw (16%). Na przełomie lat 2015-2022 znacznie wzrosła istotność ogniw fotowoltaicznych – ich udział zwiększył się w 2022 r. do 22%, z 0% w 2015 roku.
  • Mimo znacznego spadku importu w 2022 r. Rosja pozostała największym dostawcą surowców energetycznych do Unii Europejskiej. Udział Rosji w imporcie paliw stałych UE w 2022 r. wyniósł 20,3% i był o 23,9 p.proc mniejszy niż rok wcześniej. Udział Rosji w imporcie gazu UE wyniósł 21,0% i był o 20,2 p.proc. rdr niższy. Udział Rosji w imporcie ropy UE wyniósł 16,3% i był o 6,1 p. proc. rdr. niższy.
  • Zapełnienie magazynów gazu w Europie na początku bieżącego roku pozostaje na podwyższonym poziomie, podobnym do rekordowych 2023 i 2020 roku. Obecny poziom zapełnienia magazynów w Unii Europejskiej (68,9%) odpowiada około 20,9% rocznej konsumpcji gazu UE.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - luty 2024 r.
Rynek transportu w Polsce i na świecie – styczeń 2024 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO