Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - marzec 2023 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - marzec 2023 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Wartość depozytów gospodarstw domowych w pierwszym miesiącu br. ukształtowała się na poziomie 772.438 mln PLN. Od listopada 2022 r. wartość depozytów utrzymuje się na podobnym poziomie. W ujęciu rocznym dynamika pozostała na ujemnym poziomie, ósmy miesiąc z rzędu. W porównaniu do grudnia wartość depozytów okazała się o 0,5% mniejsza, z kolei w stosunku do analogicznego miesiąca rok temu wartość depozytów była o 13,4% mniejsza.
  • Na koniec 2022 r. liczba Indywidualnych Kontach Emerytalnych wyniosła 800.143 sztuk i była o 0,5% wyższa niż rok wcześniej. Wartość środków zgromadzonych w IKE ukształtowała się na poziomie 14.117.448 tys. zł, o 4,8% więcej niż w 2021 r. Średnia wysokość wpłaty w 2022 r. wyniosła 6,0 tys. zł (+20,0% rdr.). W przypadku Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego wartość środków na koniec 2022 r. wyniosła 6.623.480 tys. zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 10,8%. Liczba IKZE wzrosła o 2,8%, do 475.502 sztuk, a średnia wysokość wpłaty wyniosła 4,6 tys. zł (tyle samo jak w 2021 r.).
  • Na koniec IV kwartału 2022 r. wartość aktywów zarządzanych przez TFI wyniosła 365.655 mln PLN, tj. wzrosła w ujęciu kwartalnym o 1,7%. Był to pierwszy wzrost wartości aktywów po czterech kwartałach z rzędu spadków. W porównaniu do IV kwartału 2021 r. wartość aktywów była o 8,9% mniejsza.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Przegląd gospodarek europejskich - marzec 2023 r.
Zestawienie danych o rynku energii - marzec 2023 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO