Raport biura analiz

Przegląd gospodarek europejskich - marzec 2023 r.

Michał Kolasa
Przegląd gospodarek europejskich - marzec 2023 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Wzrost gospodarczy w UE ogółem wyniósł w IV kwartale 2022 r. 1,7% rdr., w porównaniu do +2,6% rdr. kwartał wcześniej i 5,1% rdr. w czwartym kwartale 2021 r. W strefie euro PKB wzrósł o 1,8% rdr., wobec wzrostu o 2,4% rdr. w III kwartale 2022 r. i 4,8% rdr. w analogicznym kwartale rok wcześniej. W 23 krajach dynamika roczna PKB była niższa niż kwartał wcześniej, w 6 okazała się wyższa. W największej gospodarce UE, Niemczech, PKB był o 0,9% wyższy niż rok wcześniej. W Polsce dynamika PKB ukształtowała się na poziomie 0,4% rdr., w porównaniu do 4,5% rdr. z wcześniejszego kwartału i +8,7% rdr. z IV kwartału 2021 r. W trzech krajach odnotowano ujemną dynamikę PKB – Szwecji (-0,1% rdr.), Litwie (-0,4% rdr.) i Estonii (-4,4% rdr.).
     
  • W UE i strefie euro ogółem kontynuowany jest proces dezinflacji – w obu przypadkach luty br. był czwartym z rzędu miesiącem, w którym odnotowano spowolnienie wzrostu cen. Dynamika cen w UE zmniejszyła się do +9,9% rdr., wobec +10,0% rdr. ze stycznia. Jest to pierwszy odczyt inflacji HICP poniżej 10% od sierpnia 2022 r. W strefie euro wzrost cen wyniósł +8,5% rdr. (+8,6% w styczniu). W Polsce inflacja HICP zwiększyła się do +17,2% rdr., z +15,9% miesiąc wcześniej. Najwyższy poziom inflacji HICP w lutym odnotowano na Węgrzech (+25,8% rdr.), najniższy w Szwajcarii (+3,2% rdr.).


Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.
 

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - marzec 2023 r.
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - marzec 2023 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO