Raport biura analiz kompendium

Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - marzec 2023 r.

Michał Kolasa
Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - marzec 2023 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Ubiegły rok był rekordowym pod względem wielkości obrotów handlu zagranicznego Polski. Eksport towarów i usług w 2022 r. wzrósł o 21,4% i wyniósł 404.034,7 mln EUR. Import z kolei zwiększył się o 26,6% i ukształtował na poziomie 396.749,3 mln EUR. W obu przypadkach mamy do czynienia z najwyższą wartością w historii Polski.
     
  • Saldo obrotów handlowych po raz dziesiąty z rzędu było dodatnie i wyniosło 7.285,4 mln EUR (wobec 19.402,9 mln EUR rok wcześniej). W ostatnich latach to handel usługowy napędzał nadwyżkę w handlu zagranicznym, nie inaczej było tym razem – saldo w obrotach usługowych wyniosło 31.639,1 mln EUR. Saldo obrotów ogółem zostało zmniejszone przez deficyt na saldzie obrotów towarowych, który wyniósł -24.353,7 mln EUR.
     
  • Kraje Unii Europejskiej są najważniejszymi odbiorcami polskich towarów oraz największymi dostawcami towarów do Polski. W 2022 r. udział krajów UE w eksporcie towarowym Polski wzrósł do 75,5% i był na najwyższym poziomie od co najmniej 2004 r. Udział UE w imporcie towarowym Polski wyniósł 50,8% i był na najniższym poziomie od co najmniej 2004 r. W pierwszej dziesiątce najważniejszych odbiorców rodzimych towarów w 2022 roku siedem państw było członkami Unii Europejskiej, z czego głównym partnerem handlowym były Niemcy (27,8% udziału w całości polskiego eksportu), na drugim miejscu Czechy (6,6% udziału), a na trzecim Francja (5,7% udziału).


Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.
 

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Rynek transportu w Polsce i na świecie - marzec 2023 r.
Przegląd gospodarek europejskich - marzec 2023 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO