Oszczędności Polaków

Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - sierpień 2022 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - sierpień 2022 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Wartość aktywów finansowych ogółem gospodarstw domowych wyniosła na koniec pierwszego kwartału 2022 r. 2.804.473 mln PLN, co było kwotą o 4,9% wyższą niż na koniec I kw. 2021 r. i  jednocześnie o 0,2% mniejszą niż na koniec czwartego kwartału 2021 roku. Był to pierwszy spadek wartości aktywów w ujęciu kwartalnym od Q4 2019 r. Wartość aktywów finansowych netto gospodarstw domowych (aktywa pomniejszone o zobowiązania) wyniosła na koniec pierwszego kwartału 2022 r. 1.942.699 mln PLN, co było kwotą o 5,1% wyższą niż na koniec I kw. 2021 r. i o 0,4% mniejszą niż w IV kwartale 2021 r.
  • Spośród trzech najważniejszych składników aktywów finansowych gospodarstw domowych – depozytach bieżących, gotówce i innych udziałach kapitałowych – tylko w gotówce odnotowano wzrost wartości w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wartość gotówki na koniec I kwartału 2022 r. 365.755 mln PLN, co po raz kolejny było najwyższym poziom gotówki od momentu transformacji ustrojowej. Poziom gotówki wzrósł o 17,1% w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego i o 9,5% w stosunku do kwartału wcześniejszego. 
  • Zgodnie z danymi NBP o podaży pieniądza M3 wartość depozytów gospodarstw domowych w szóstym miesiącu br. ukształtowała się na poziomie 818.081 mln PLN. Czerwiec 2022 r. był więc szóstym z rzędu miesiącem, w którym wartość depozytów gospodarstw domowych w ujęciu miesięcznym zmniejszyła się. Dynamika w ujęciu rocznym również była ujemna, co było pierwszym spadkiem od maja 2012 r. W porównaniu do maja br. wartość depozytów okazała się o 2,7% mniejsza, z kolei w stosunku do analogicznego miesiąca rok temu wartość depozytów była o 3,4% mniejsza.

Zapraszamy do zapoznania się z całością raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - lipiec 2022
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - lipiec 2022 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO