Raport Biura Analiz

Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - styczeń 2021 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - styczeń 2021 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Zgodnie z danymi unijnego urzędu statystycznego stopa oszczędności w Polsce na koniec 2019 r. wzrosła do 3,6% - był to pierwszy wzrost od 2016 r. Na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, pozostajemy trzecim najmniej oszczędzającym narodem, wyprzedzamy jedynie Grecję i Cypr. Najbardziej oszczędnymi są mieszkańcy Luksemburga, gdzie stopa oszczędności brutto wyniosła 21,4%.
  • Wzrost stopy oszczędności o tyle cieszy, że oszczędzanie w bankach w Polsce daje najniższą realną stopę zwrotu w Europie. Szacowane realne oprocentowanie depozytów bieżących na koniec listopada 2020 r. wyniosło -3,7%. Ujemny poziom realnego oprocentowania depozytów utrzymuje się w Polsce od grudnia 2016 r.
  • Mimo niezwykle niskiego (a realnie ujemnego) oprocentowania, z danych o podaży pieniądza M3 wynika, że gospodarstwa domowe kontynuują gromadzenie środków na depozytach bieżących. Wartość depozytów w listopadzie 2020 r. ukształtowała się na poziomie 759.762 mln PLN, tj. była o 28,3% większa niż rok wcześniej i o 7,1% większa niż na koniec II kwartału br.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu na temat oszczędności.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej 2021 (tydzień 2)
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej 2021 (tydzień 1)
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO