Oszczędzanie Raport Biura Analiz

Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - wrzesień 2020 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - wrzesień 2020 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Kwartalne rachunki finansowe NBP publikowane są z dość dużym opóźnieniem, jednakże niektóre składniki aktywów finansowych można śledzić w innych źródłach. Tak jest w przypadku depozytów gospodarstw domowych, które można znaleźć w comiesięcznej informacji o podaży pieniądza.  Na podstawie miesięcznych danych z podaży pieniądza widać, że gospodarstwa domowe jeszcze zwiększą gromadzenie środków na depozytach. Wartość depozytów w lipcu 2020 r. ukształtowała się na poziomie 722.163 mln PLN, tj. była o 25,5% większa niż rok wcześniej i o 13,3% większa niż na koniec I kwartału br.
  • Od listopada 2016 r. czyli od 44 miesięcy, średnie oprocentowanie depozytów jest niższe od wskaźnika inflacji. Dane z czerwca 2020 r. wskazują na średnie oprocentowanie na poziomie 0,3% przy inflacji sięgającej 3,3%.
  • Wartość aktywów netto Otwartych Funduszy Emerytalnych zmniejszyła się na koniec lipca do 131.241,6 mln PLN, tj. była o 0,4% mniejsza niż na koniec czerwca br. i o 17,8% niższa niż w lipcu 2019 r. Był to pierwszy spadek w ujęciu miesięcznym od kwietnia 2020 r., ale jednocześnie dziewiąty miesiąc z rzędu ze spadkiem w ujęciu rocznym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu o oszczędnościach Polaków.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 35)
Białoruś. Po kryzysach. Przed kryzysem? Raport Biura Analiz 2019
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO