Innowacyjność Polski: chartbook (czerwiec 2020)

Michał Kolasa
Innowacyjność Polski: chartbook (czerwiec 2020)

Poniżej przedstawiamy materiał Biura Analiz PFR S.A. dotyczący innowacyjności Polskiej gospodarki.

Materiał składa się z czterech rozdziałów:

  1. Nakłady na badania i rozwój, wydajność pracy
  2. Eksport zaawansowanych technologii
  3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw
  4. Rankingi innowacyjności

Najważniejsze wnioski:

Nakłady na badania i rozwój w Polsce, choć systematycznie rosną, to nadal należą do najniższych w Unii Europejskiej. Na koniec 2018 r. przeznaczono na R&D ponad 6 mld EUR, co wartościowo nie było niską kwotą na tle pozostałych krajów UE jednakże w ujęciu per capita lub jako % PKB znajdujemy się w drugiej dziesiątce unijnych gospodarek.

Niskie nakłady na badania i rozwój nie oznaczają jednak, że nie ma w Polsce innowacyjnych przedsiębiorstw. Zgodnie z najnowszą odsłoną cyklicznego badania GUS „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce” ponad 26% przedsiębiorstw w Polsce jest aktywnych innowacyjnie. Chociaż różnica nie jest duża to bardziej innowacyjne były przedsiębiorstwa z sektora publicznego.

Innowacyjność gospodarki można mierzyć wielkością eksportu wysokich technologii. Najbardziej aktualne dane za 2019 r. wskazują, że wartość sprzedaży high-tech za granicę wyniosła 81.270 mln PLN i była o 11,9% większa niż w roku 2018. W porównaniu do 2007 eksport wzrósł o ponad 639%, a udział wysokich technologii w eksporcie towarowym ogółem zwiększył się do 8,7% (z 3,1% w 2007 r.).

Pod względem innowacyjności mamy jeszcze wiele do nadrobienia. W rankingach innowacyjności, których nie należy jednak traktować jako wyznacznika stanu faktycznego, Polska jest wyprzedzana nie tylko przez gospodarki krajów rozwiniętych, ale także mniejsze gospodarki krajów rozwijających. W najbardziej kompleksowym badaniu innowacyjności, Europejskim Indeksie Innowacyjności, zanotowaliśmy czwarty najgorszy wynik spośród krajów UE.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią naszego Chartbooka - Innowacyjność Polski.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 25)
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 24)
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO