Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 24)

Michał Kolasa
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 24)

Ze względu na standardowe opóźnienie w sprawozdawczości makroekonomicznej aktualnie dostępne dane nie odzwierciedlają faktycznego stanu gospodarek Europy w obliczu pandemii COVID-19.

Jedną z niewielu dostępnych danych, które mogą obrazować skalę zmian w aktywności gospodarczej poszczególnych krajów, jest informacja o dziennym zużyciu energii elektrycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu "Zużycie energii jako przybliżenie aktywności gospodarczej".

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Innowacyjność Polski: chartbook (czerwiec 2020)
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 23)
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO