Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 23)

Andrzej Kochman
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 23)

Ze względu na standardowe opóźnienie w sprawozdawczości makroekonomicznej aktualnie dostępne dane nie odzwierciedlają faktycznego stanu gospodarek Europy w obliczu pandemii COVID-19. Jedną z niewielu dostępnych danych, które mogą obrazować skalę zmian w aktywności gospodarczej poszczególnych krajów, jest informacja o dziennym zużyciu energii elektrycznej.

Tydzień 23.

1. Nadal utrzymuje się podział na północ Europy z najmniejszymi spadkami konsumpcji elektryczności, centrum ze średnimi i południe z największymi spadkami.

2. Stabilizacja spadku (wypłaszczenie krzywej) widoczna w kilku państwach na danych z tygodnia 22 w tygodniu 23 uległa zachwianiu. Ponownie pojawiły się spadki. Być może chwilowe. W kolejnych tygodniach zobaczymy czy stabilizacja utrwali się czy powrócą spadki.

3. W Polsce obserwujemy łagodny spadek konsumpcji elektryczności w stosunku do 2019
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu "Zużycie energii jako przybliżenie aktywności gospodarczej".

Andrzej Kochman
Poprzedni artykuł
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 24)
Polska w międzynarodowym handlu towarowym
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO