Raport Biura Analiz Innowacyjność Polski

Innowacyjność Polski - czerwiec 2021

Michał Kolasa
Innowacyjność Polski - czerwiec 2021

Najważniejsze:

  • Na koniec 2019 r. przeznaczono na R&D ponad 7 mld EUR, co wartościowo nie było niską kwotą na tle pozostałych krajów UE, jednakże w ujęciu jako % PKB znajdujemy się w drugiej dziesiątce unijnych gospodarek.
  • Innowacje to także usprawnienia w miejscu pracy, których celem jest poprawa ogólnej wydajności. Wydajność pracy w przemyśle w ostatniej dekadzie rośnie miesięcznie 0,26% (ok 3,16% rocznie). W dekadę produkcja sprzedana przemysłu na pracującego w przemyśle wzrosła o połowę.
  • Od 2014 r. polska gospodarka systematycznie poprawia tzw. wskaźnik produktywności, który jest już prawie na poziomie tego osiąganego przez Niemcy i zdecydowanie powyżej innych państw regionu. Energochłonność gospodarki Polski systematycznie zmniejsza się i powoli zbliża do poziomu naszego zachodniego sąsiada. Mamy za to jeszcze wiele do poprawy w zakresie wydajności rolnictwa – na koniec 2019 r. w Niemczech z jednego hektara produkowało się o ok. 17,5 tony ziemniaków więcej niż w Polsce i około 3,1 tony więcej pszenicy
  • Innowacyjność gospodarki można mierzyć wielkością eksportu wysokich technologii. Do 2020 r. eksport wysokich technologii systematycznie rósł, jednakże pandemia koronawirusa i związane z nią skutki gospodarcze negatywnie odbiły się na sprzedaży zagranicznej technologii. Według wstępnych danych GUS, eksport high-tech wyniósł w ubiegłym roku 15.332 mln EUR i był o 26,4% mniejszy niż rok wcześniej.
  • Pod względem innowacyjności mamy jeszcze wiele do nadrobienia. W rankingach innowacyjności, których nie należy jednak traktować jako wyznacznika stanu faktycznego, Polska jest wyprzedzana nie tylko przez gospodarki krajów rozwiniętych, ale także mniejsze gospodarki krajów rozwijających. W najbardziej kompleksowym badaniu innowacyjności, Europejskim Indeksie Innowacyjności, zanotowaliśmy czwarty najgorszy wynik spośród krajów UE.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu "Innowacyjność Polski - czerwiec 2021".

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej 2021 (tydzień 24)
Raport specjalny - Usługi w gospodarce i handlu zagranicznym Polski.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO