Raport Biura Analiz raport specjalny

Raport specjalny - Usługi w gospodarce i handlu zagranicznym Polski.

Michał Kolasa
Raport specjalny - Usługi w gospodarce i handlu zagranicznym Polski.

Usługi są coraz ważniejszą częścią światowej gospodarki. Rośnie ich udział w PKB, eksporcie i zatrudnieniu.

  • Udział usług w światowym PKB
    • o    54,3% w 1995
    • o    65,0% w 2018
  • Udział usług w PKB Polski
    • o    49,1% w 1995
    • o    57,6% w 2019

Usługi stanowią 2/3 polskiego PKB. Dzięki usługom w ostatnich latach udało się Polsce wypracować dodatnie saldo w handlu zagranicznym.

Od kilku lat Polska, a także inne kraje naszego regionu, notują dodatnie saldo handlu usługowego wyrażonego jako % PKB.

W tzw. starej Unii saldo usługowe jest najczęściej ujemne i słabnie. Zwłaszcza mocna różnica sald występuje w usługach transportowych.

Osiągnięcie przez państwa Europy Centralnej nadwyżek w handlu usługami spowodowało narastające dążenie do ograniczenia wolności przepływu usług w UE.  Przywrócono do użycia, po trzech dekadach, pojęcie „dumpingu socjalnego”. Trzy dekady temu pojęcie to legitymować miało ograniczenie w przenoszeniu fabryk na południe Europy. Obecnie ma legitymować ograniczenia w handlu usługami. Ze względu na formalną wolność przepływu usług zapisaną w traktatach, bariery w handlu usługami przyjmują postać nadmiarowych krajowych wymogów administracyjnych oraz zwiększania restrykcyjności prawa Europejskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Innowacyjność Polski - czerwiec 2021
Przegląd gospodarek europejskich - czerwiec 2021 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO