Innowacyjność Polski

Innowacyjność Polski - wrzesień 2020

Michał Kolasa
Innowacyjność Polski - wrzesień 2020

Najważniejsze wnioski:

•    Na koniec 2018 r. przeznaczono na R&D ponad 6 mld EUR, co wartościowo nie było niską kwotą na tle pozostałych krajów UE, jednakże w ujęciu jako % PKB znajdujemy się w drugiej dziesiątce unijnych gospodarek.
•    Innowacje to także usprawnienia w miejscu pracy, których celem jest poprawa ogólnej wydajności. Sprzedaż na jednego zatrudnionego w polskim przemyśle od 2007 r. rośnie średnio w tempie 4,5%. Energochłonność gospodarki Polski systematycznie zmniejsza się i powoli zbliża do poziomu Niemiec. Mamy za to jeszcze wiele do poprawy w zakresie wydajności rolnictwa.
•    Innowacyjność gospodarki można mierzyć wielkością eksportu wysokich technologii. Dane za 2019 r. wskazują, że wartość sprzedaży high-tech za granicę wyniosła 20.852 mln EUR i była o 11,3% większa niż w roku 2018. W porównaniu do 2007 eksport wzrósł o ponad 561%, a udział wysokich technologii w eksporcie towarowym ogółem zwiększył się do 8,8% (z 3,1% w 2007 r.). Eksport to nie tylko towary, ale także usługi… a eksport usług komputerowych z Polski stale rośnie (w 2018 r. o 19,7%).
•    Pod względem innowacyjności mamy jeszcze wiele do nadrobienia. W rankingach innowacyjności, których nie należy jednak traktować jako wyznacznika stanu faktycznego, Polska jest wyprzedzana nie tylko przez gospodarki krajów rozwiniętych, ale także mniejsze gospodarki krajów rozwijających. W najbardziej kompleksowym badaniu innowacyjności, Europejskim Indeksie Innowacyjności, zanotowaliśmy czwarty najgorszy wynik spośród krajów UE.”

Zapraszamy do zapoznania się z całą wersją raportu "Innowacyjność Polski - wrzesień 2020".

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Kompendium wiedzy o handlu zagranicznym Polski - wrzesień 2020
Zużycie energii jako przybliżenie aktywności gospodarczej (tydzień 39)
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO