Raport Biura Analiz

Innowacyjność Polski - wrzesień 2021

Michał Kolasa
Innowacyjność Polski - wrzesień 2021

Najważniejsze:

  • Na koniec 2019 r. wartości niematerialne i prawne polskich przedsiębiorstw wyniosły 126.475 mln PLN. W porównaniu do 2018 r. wartości niematerialne i prawne były o 5,9% wyższe. Ich wartość rośnie prawie nieprzerwanie (z wyjątkiem lat 2017-2018) od co najmniej 2009 roku, a średnioroczne tempo wzrostu w okresie 2010 – 2019 wyniosło 11,0%. 
  • Wydajność pracy w przemyśle w ostatniej dekadzie rośnie miesięcznie 0,27% (ok 3,3% rocznie). W dekadę produkcja sprzedana przemysłu na pracującego w przemyśle wzrosła o połowę. Mimo tych wzrostów mamy jeszcze wiele do nadgonienia względem innych krajów Europy – pod względem wartości dodanej lub obrotu na zatrudnionego Polska znajduje się w trzeciej dziesiątce gospodarek UE. Podobnie wygląda sytuacja z wydajnością rolnictwa - na koniec 2019 r. w Niemczech z jednego hektara produkowało się o ok. 17,5 tony ziemniaków więcej niż w Polsce i około 3,1 tony więcej pszenicy
  • Od 2014 r. polska gospodarka systematycznie poprawia tzw. wskaźnik produktywności, który jest już prawie na poziomie tego osiąganego przez Niemcy i zdecydowanie powyżej innych państw regionu. Energochłonność gospodarki Polski systematycznie zmniejsza się i powoli zbliża do poziomu naszego zachodniego sąsiada. 
  • Na koniec 2019 r. eksport usług informatycznych wyniósł 6.668 mln EUR, przy imporcie na poziomie 3.542 mln EUR. Od 2010 r. eksport, jak i import usług informatycznych nieprzerwanie rosną. Usługi informatyczne nie są najważniejszymi działem eksportowym Polskich usług (tymi są transport oraz turystyka), jednakże trzeba zauważyć że ich udział systematycznie rośnie – z 4,0% w 2010 r. do 10,7% w 2019 r. 
  • W sporządzanym cyklicznie rankingu Komisji Europejskiej, Europejskim Rankingu Innowacyjności, Polska zdobyła 0,31 pkt. co było czwartym najgorszym wynikiem spośród krajów UE i dziewiątym spośród wszystkich badanych krajów. Mimo dosyć przeciętnej pozycji Polski w rankingu, warto zwrócić uwagę, że od 2016 r. nasz wynik systematycznie poprawia się.

Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Zużycie energii elektrycznej w Europie oraz zestawienie danych o rynku energii - październik 2021 r.
Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - wrzesień 2021
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO