Raport biura analiz kompendium

Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - wrzesień 2021

Michał Kolasa
Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - wrzesień 2021

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Według najbardziej aktualnych szacunków GUS eksport towarów w lipcu 2021 r. wyniósł 22.808,4 mln EUR. Mimo wyczerpania się efektu niskiej bazy dynamika eksportu pozostała wysoka. W porównaniu do lipca 2020 r. eksport był o 13,7% wyższy, a w stosunku do lipca 2019 r. wzrost wyniósł 14,8%. Od początku roku eksport towarów jest większy od notowanego w analogicznych miesiącach lat 2019-2020. W ujęciu narastającym eksport wyniósł 160.195,9 mln EUR i był odpowiednio o 21,9% i 16,1% większy niż w okresie I-VII 2020 r. i 2019 r.
  • Pierwsze miesiące po faktycznym wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zapowiadały znaczne zmniejszenie eksportu z Polski na Wyspy. Po siedmiu miesiącach roku można jednak stwierdzić, że obawy były przedwczesne. Eksport do Wielkiej Brytanii w lipcu 2021 r. wyniósł 1.254,6 mln EUR i był o 12,7% wyższy niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej oraz o 7,6% wyższy niż w lipcu 2019 r. W ujęciu narastającym eksport jest o 7,4% wyższy niż w okresie styczeń-lipiec 2020 r. oraz o 1,5% mniejszy niż w I-VII 2019 r. Warto zauważyć, że w porównaniu do 2019 r. różnica z każdym miesiącem zmniejsza się (np. po pierwszym kwartale br. wynosiła -16,2%).
  • Niepewność co do kolejnej fali pandemii, a także związany z pandemią wzrost kosztów i zakłócenia w łańcuchu dostaw negatywnie odbijają się na wynikach badań portfela zamówień zagranicznych. Ocena bieżącego portfela zamówień zagranicznych we wrześniu była na najniższym poziomie od marca 2021 r. i wyniosła -9,2 (wartości poniżej zera oznaczają negatywną koniunkturę), wobec -5,5 odnotowanych miesiąc wcześniej. Ocena przewidywanego zagranicznego portfela zamówień zmniejszyła się we wrześniu się do -5,2, z -2,1 odnotwanych w sierpniu. Był to najniższy poziom oceny od stycznia 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Innowacyjność Polski - wrzesień 2021
Niemcy - przegląd gospodarek UE
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO