Raport Biura Analiz Niemcy

Niemcy - przegląd gospodarek UE

Andrzej Kochman
Niemcy - przegląd gospodarek UE

Najważniejsze w tym wydaniu:

  1. PKB Niemiec w 2 kwartale  2021 r-d-r wzrosło o 9,4%. Kryzys roku 2020 zakończył się płytszą recesją niż ta z 2009 r. Wydatki publiczne przez cały okres pandemii rosły. Odbicie w drugim kwartale br. ma za bazę statystyczną katastrofalny drugi kwartał 2020 r.
  2. Niemcy w 2020 r. odnotowały jeden z większych spadków produkcji. Jednocześnie Polska, która stanowi zaplecze dla gospodarki niemieckiej nie odnotowała aż tak głębokiego spadku zarówno w 2020 jak i 2009 r. Branża budowlana w Niemczech w wyniku COVID nie spowolniła istotnie.
  3. Przemysł przyspiesza od lipca 2020 – ostatni odczyt PMI przemysłu 58,5 pkt. Usługi przyspieszają od maja 2021. Mimo obniżenia wartości wskaźników – wciąż są powyżej wartości 50 pkt tj. świadczą o poprawie sytuacji. Oczekiwania biznesowe Indeksu IFO w ciągu ostatnich 3 miesięcy uległy wyraźnemu pogorszeniu.
  4. Najlepsza koniunktura w branżach eksportowych. Spadkowa tendencja w ilości wyprodukowanych samochodów. Problemy z importem półprzewodników.
  5. W Niemczech bezrobocie jest na jednym z najniższych poziomów w UE – 3,8% dla 2020 r. Poziom bezrobocia utrzymuje się od początku pandemii na relatywnie stabilnym poziomie - w lipcu 3,7%.
  6. Procesy inflacyjne w Niemczech zachodzą w zbliżonym tempie jak średnio w strefie euro. Na 2021 r. Komisja Europejska prognozuje zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych dla Niemiec na poziomie 108,4 a dla strefy euro 106,8 (Polska 112,4).
  7. W 2020 r. dynamicznie wzrosła stopa oszczędności gospodarstw domowych do 16,2% w 2020 r. z 10,9% w 2019.
  8. Saldo niemieckiego HZ  w lipcu 2021 r. uległo stabilizacji. W 2020 r. import usług spadł bardziej niż eksport, co doprowadziło do dodatniego salda w usługach.
  9. Upadłości przedsiębiorstw w Niemczech wykazują trend malejący. Upadłości konsumentów ostatnio wzrosły.
  10. Widać symptomy, iż czwarta fala zachorowań jest po swoim apogeum przy jednocześnie niskiej śmiertelności.  Dla ostatniego tygodnia 353 zgony  i 62.701 przypadków. Dla pierwszego tygodnia 2021 było to 6.112 zgonów i 145.511 przypadków.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Andrzej Kochman
Poprzedni artykuł
Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - wrzesień 2021
Przegląd gospodarek europejskich - wrzesień 2021 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO