Raport biura analiz Innowacyjność Polski TDC high tech innowacje rozwój wydajność eksport

Innowacyjność Polski - Zestawienie - marzec 2024

Michał Kolasa
Innowacyjność Polski - Zestawienie - marzec 2024
  • Na koniec 2022 r. w Polsce przeznaczono na badania i rozwój ponad 9,5 mld EUR. Był to wynik o 15,6% większy niż rok wcześniej i o ponad 737% większy niż w roku dołączenia do UE. W ujęciu nominalnym największe wydatki na R&D spośród krajów UE odnotowano w Niemczech, ponad 121 mld EUR.
  • W przeliczeniu na PKB w 2022 r. w Polsce przeznaczono na badania i rozwój 1,46%. Spośród krajów Unii Europejskiej - w stosunku do wielkości PKB - najwięcej na badania i rozwój przeznaczyła Belgia (3,43%), Szwecja (3,40%) i Austria (3,20%).
  • W 2023 r. eksport wysokich technologii z Polski wzrósł dwunasty rok z rzędu i po raz kolejny osiągnął rekordowo wysoką wartość. Według wstępnych danych GUS, eksport high-tech wyniósł w ubiegłym roku 33.514 mln EUR i był o 5,8% większy niż rok wcześniej. Udział wysokich technologii w całości eksportu towarowego Polski zwiększył się do 9,5%.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Niemcy - przegląd gospodarek UE - marzec 2023 r.
Przegląd gospodarek europejskich - marzec 2024 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO